Trẻ mãi đến…già

14/02/2009

"Trẻ???". Ảnh minh họa.

Xem tường thuật về Đại hội Sinh viên VIII, thấy các bạn trẻ nhận thức rõ trách nhiệm tương lai của mình và sẵn sàng học tập, phấn đấu để gánh trọng trách đất nước giao phó, tôi lại nhớ đến một chuyện.

Lúc tốt nghiệp đại học loại giỏi ở nước ngoài về, anh bạn tôi mới 25 tuổi. Với đứa học sinh phổ thông thì anh đã già. Với người thủ trưởng cơ quan, anh còn quá trẻ để làm được một việc gì nên hồn. Ông giao cho anh mấy cuốn sách đọc và sáng  sáng rửa chén, pha chè.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: