Khi ngành giáo dục bị ném đá

16/04/2009

Bà hàng xóm mất con gà trống, đi từ đầu đến cuối xóm réo “Đứa nào bắt con gà của bà, nó về nhà mày sẽ thành con thần nanh mỏ đỏ, mổ chết cả nhà mày.” Rồi cứ thế cho cả làng “ăn” các loại cao lương mỹ vị.  Không ai đứng ra cãi lại. Duy có một cụ già lừ lừ đi quanh nhà bà ta. Xem tiếp..


Nếu bạn định xuất khẩu văn hóa bẻ hoa

16/04/2009

Nếu bạn đi xem hoa lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại sân vận động Quần Ngựa, xin bạn nhớ giùm, người Nhật thích lễ hội trang nghiêm và rất coi trọng văn hóa giao tiếp. Tiếp…


%d bloggers like this: