WB HQ 6 tuần biến động

18/04/2009

Dành riêng cho các bạn WB Hà nội. Câu chuyện sôi nổi 6 tuần ở Ngân hàng Thế giới Trung ương, trước khi anh Chủ tịch Paul Wolfowitz bị ép từ chức. Đây là email gửi các bạn WB Hà nội. 6-2007.  Xem chi tiết…


Thế giới mạng và toàn cầu hoá

18/04/2009

Bài viết của anh Lê Anh Vũ, giám đốc mạng toàn cầu, Ngân hàng Thế giới. Tôi dịch và đăng trên PC World Việt nam năm 2002.  Xem tiếp…


Hạt gạo nếp Việt Nam và sự gắn kết dân tộc

18/04/2009

Câu chuyện về hạt gạo nếp, chiếc bánh chưng xanh, sự đoàn kết dân tộc.   Xem tiếp…


Phong trào chứng khoán và chó Nhật

18/04/2009

Tháng 4-2007 đi Jakarta, gặp Kiên, Việt Cường, Duy của WB Hà nội sang công tác. Các cha mời mình mua cổ phiếu. Ở HN đang sôi động lúc đó. Mình về định lấy chứng minh thư ra ngân hàng nhưng không có chìa khóa két vì Cường đánh mất. Thế là chịu. Cả nước đang điên đảo vì chứng khoán, VN Index lên 1100. Về DC không có việc gì làm viết chơi bài này. Nhưng không ai nghe. Sau hai năm, VN Index xuống 270. Thế mới biết, mất chìa khóa két cũng hay. Post lại bài này để kỷ niệm.

Xem tiếp…


Nước mắt người lập trình

18/04/2009

Vài suy nghĩ về Đề án tin học 112 bị thất bại. Vũ Đình Thuần bị bắt. Nhưng thiệt hại vô cùng to lớn. Xem tiếp…


Gậy Tầm vông Tri thức thời Hội nhập

18/04/2009

Câu chuyện gùi sắn năm xưa với ông bố từ Đồng Dao về Trường Yên. Ông mơ ngảy thế giới đại đồng để không phải ăn sắn thay cơm. Gia đình thì đã vượt qua nhưng còn bao số phận vẫn long đong. Xem tiếp…


Học phí – nỗi niềm muôn thuở của phận nghèo

18/04/2009

Khi tôi học cấp một trường làng những năm 60, mỗi lần xin tiền học phí, mẹ tôi lại mếu máo “đào đâu ra ngần ấy, con ơi?”. Sáu anh chị em đang tuổi đi học, trải đều từ lớp 1 đến lớp 4 cùng xin tiền vào một ngày đầu tháng, trong khi hai em lít nhít lại sắp đến trường. 

 Xem tiếp…


%d bloggers like this: