Blog – Chuyện riêng hay chuyện đời?

Mến tặng các bạn học cũ, cấp 3 Lương Văn Tụy-Ninh Bình, khóa 1968-1970. Xin cảm ơn mái trường đã chắp cánh cho thế hệ chúng tôi.  Bạn đọc thử tưởng tượng đây là một entry trên blog. Là câu chuyện chung của nhiều người hay chỉ là vấn đề riêng tư để chia sẻ với…chính mình? Xem tiếp…

Comments are closed.

%d bloggers like this: