Chuyện nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thăm nhà

Tôi là một chuyên viên về IT, chỉ quen byte, bit, không có khái niệm nhiều về thơ nhạc họa. Hôm nay muốn kể về một thi nhân chợt thăm nhà. Anh Nguyễn Trọng Tạo ghé thăm một ngày nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong giới blogger ở NY và DC. Xem tiếp…

Comments are closed.

%d bloggers like this: