Hillary và Obama, hiệp đồng trong bất đồng

Hai cựu thù địch biết bỏ qua mọi chuyện để hợp tác với nhau. Đó là thế giới văn minh. Cuối cùng Obama lên làm tổng thống và Hillary thì làm ngoại trưởng. Xem tiếp…

Comments are closed.

%d bloggers like this: