Mất bò mới lo làm chuồng

Người Việt Nam ta có câu “mất bò mới lo làm chuồng”. Cứ sau mỗi việc động trời, chính quyền địa phương lại nói “tôi không được báo cáo”. Tại sao lại phải đợi báo mới biết ? Thử hỏi trong khu vực, có ai xây nhà không phép mà UB phường lại không cử người xuống thăm. Xem tiếp…

Comments are closed.

%d bloggers like this: