Thế “tọa sơn quan hổ đấu” của ông John McCain

Ông John McCain đang “tọa sơn quan hổ đấu” (ngồi trên núi xem hổ đánh nhau) khi cả Obama và Clinton của đảng Dân chủ đang ra sức đấu nhau và tự làm suy yếu chính mình. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ đang suy thoái lại là một điều bất lợi cho ông John McCain. Xem tiếp…

Comments are closed.

%d bloggers like this: