Bề ngoài, tài năng và số phận

22/04/2009

Về ca sỹ già Susan Boyle cơn bão trên YouTube và nhà khoa học trên xe lăn Stephen Hawking. Xem tiếp…


%d bloggers like this: