Bạn hữu IOIT, hãy để một phút nhớ Alain Teissonniére

26/04/2009

 Dù anh chị đang trên đường, ở nhà hay ngoài quán, xin để một phút để nhớ đến anh. Xem tiếp…


%d bloggers like this: