Chuyện phiếm về hàng xóm

09/05/2009

Đảo Sinh Tồn. Ảnh: NVQ.

Nhà bạn được ông Trời cho ở bên cạnh một gia đình đông con trai, trong khi bạn có mỗi cô con gái, vợ ít lời và bản thân “chân yếu tay mềm”. Người hàng xóm hay bắt nạt, thỉnh thoảng giơ nắm đấm dọa chơi, còn nói sẽ chiếm luôn miếng đất chung trước mặt, kể cả cái bờ rào thuộc về gia đình bạn. Thói quen của anh ta “của tôi là của tôi, của anh thì chúng ta chia nhau”. Bạn làm gì với anh ta đây?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: