Điểm báo tiếng Việt, bỗng dưng…muốn khóc.

13/05/2009

 

"Mặt tiền" của VN Express

"Mặt tiền" của VN Express

Ngày 13-5-2009. Trưa, rỗi việc ở VP, điểm tin tự nhiên muốn chảy nước mắt. Không hiểu sao, chắc do…bụi đường.

Tờ BBC tiếng Việt đưa tin trên trang đầu về UB Tự do tôn giáo Quốc tế Mỹ đến Việt Nam, Trung Quốc khăng khăng đòi chủ quyền biển, “mắng” Việt nam nộp cho Liên hiệp quốc hồ sơ thềm lục địa là “vi phạm trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc”. Còn nhiều tin khác hấp dẫn và thiết thực cho người biết đọc tiếng Việt muốn tìm hiểu tình hình thế giới và Việt nam. Từ chạy đua dưới biển đến bôxit Tây Nguyên, tạo cơ hội cho dân blogger tha hồ xả súp páp, rồi trận chiến Điện Biên Phủ 55 năm hay kể cả cổ phần hóa đại học đang tranh cãi nẩy lửa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: