Blog Osin mất chìa khóa

17/05/2009

Gần đây, Blog Osin tung một số bài nhậy cảm như Tướng Giáp, Giao trứng cho…người khác, Con ngựa thành Troy. Riêng bài Giao trứng… có tới 325 phản hồi. Không hiểu báo chí chính thống có nhiều bài được dân cư mạng bỏ thời gian ngồi đọc và phản hồi như thế không? Có bài của Osin đăng trên SGTT lại bị bóc xuống, hay trong blog cũng phải…tự ý đục bỏ.

Read the rest of this entry »


Lạm bàn với ông NQ Triệu

17/05/2009

Giao thông HN.

Thước đo lòng yêu nước trong chiến tranh là xả thân vì tổ quốc. Trong hòa bình không còn đối phương trước mặt mà kẻ thù là chính mình. Chiến thắng bản thân để yêu nước khó hơn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: