Dê Ninh Bình, Hổ Tamil

19/05/2009

 

Đảo Trường Sa. VNN

Đảo Trường Sa. VNN

Chuyện gần của ta là mấy hòn đảo đang bị Trung Quốc cấm đánh cá hay nên đi xem bô xit Tây Nguyên được hàng xóm giúp đào lên như thế nào. Chuyện xa là dê tế thần tại Hạ Viện Anh hay hổ Tamil bị hạ gục bên Sri Lanka. Thực tế nhất là về Ninh Bình thưởng thức món dê núi sau khi lễ chùa Bái Đính.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: