Anh Hai Nam bộ và Cao bồi Texas.

22/05/2009
Catfish bên Mỹ

Catfish bên Mỹ

Câu chuyện catfish-basa-catfish không  liên quan đến tên gọi. Đó là cuộc chiến bảo hộ mậu dịch sặc “mùi tanh tưởi”  như chính loại cá da trơn này (lời WSJ).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: