Những khoảnh khắc dưới Bức tường Chiến tranh

27/05/2009
Vietnam War Wall

Vietnam War Wall

Đã có bao nhiêu bài báo, sách vở viết về Bức tường Chiến tranh Việt Nam (Vietnam War Wall) tại thủ đô Washington DC (Mỹ). Đã có hàng triệu tấm ảnh được chụp. Bao nhiêu nước mắt đã rơi trên con đường nhỏ tại bức tường hình chữ V này. Có chua xót, có tự hào và kể cả căm hận, khi nhìn thấy tên họ những người lính chết trận trên những tấm đá hoa cương.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: