Đông Timor – độc lập tự do & hy vọng

17/07/2009
Bãi biển Dili

Bãi biển Dili. Ảnh: HM

Mấy tuần qua, tôi đã đi từ Sydney đến Honiara, qua Port Moresby và đã rời Dili của Đông Timor. Đây là loạt bài về vùng Nam Thái Bình dương. Hiện tôi đang ở Campuchia và sau đó là Lào thì quá quen với bạn đọc. Ghi chép về những miền đất lạ tạm dừng ở đây. Xin hẹn lần sau về những miền đất khác.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: