Thăm đất nước Đế Thiên

20/07/2009
Đế Thiên

Đế Thiên. Ảnh: HM

Đến Campuchia vài lần, thăm Đế Thiên Đế Thích lần đầu tiên, nơi cha mẹ tôi thường mơ ước. Bỗng tôi thấy cần viết đôi dòng. Càng viết, càng thấy ít, entry này hơi dài vì thấy yêu đất nước này vô cùng. Bạn nào thiếu kiên nhẫn xin xem phần cuối.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: