“Cái Bang” Virginia

25/08/2009
Mùa Thu vàng Virginia

Mùa Thu vàng Virginia. Ảnh: HM.

Do máu báo chí, hay tò mò, đôi lúc tin người và trả giá. Giá của entry này là 35$ tại nước Mỹ mà Blog Hiệu Minh đang viết.  Bài dành riêng cho đồng bào sống quanh Washington DC mang tính cảnh báo. For those who dont understand Vietnamese, please use the version translated by Google . Read the rest of this entry »


Những người “hâm” thời @

25/08/2009
Bloggers Hà Nội

Bloggers Hà Nội và hai chai Linh Chi

Entry này thân mến tặng Hội Bloggers Hà nội đã đón tiếp Thanh Chung (New York) và Hiệu Minh (Washington DC) rất trọng thị. Xin cảm ơn lòng mến khách của các anh/chị Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lập, Tuyết Nga, Hồng Trường, Thanh Cao, Hồng Hải, Phan Chí Thắng và đặc biệt non-blogger kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán đã chia sẻ tri thức về chụp ảnh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: