Xóm Tụ An

02/09/2009
Ngã ba sông và núi Thiệu

Ngã ba sông và núi Thiệu. Làng xưa nay còn đâu.

Ngày trước, bến xe Long Biên thường ghi các tên làng quanh Hà nội rất thú vị: Nhổn, Trôi, Chèm, Guột, Mẹt. Làng tôi ở Ninh Bình cũng có tên khá lạ.

Những năm 1940 đói kém, dân trong Tổng Trường Yên, do đất chật người đông, một số rủ nhau ra ngoài ven sông Hoàng Long để lập nghiệp.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: