Non nước xin thề

08/09/2009

Khóc HCM ngày 9-9-1969Nhắc đến Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngoài những đóng góp cho đất nước, thế hệ U60-70 đều nhớ giọng sang sảng và hào khí đất nước với năm lời thề. Ngày 9-9-1969, hàng triệu người Việt Nam đã rơi nước mắt khi nghe ông đọc điếu văn tại lễ truy điệu Cụ Hồ.

Read the rest of this entry »


Điểm báo về…quan trí

08/09/2009

Khi thấy vấn đề gì không hay ho, các vị thường nói, do dân trí thấp.  Ít người dám nói quan trí có điều cần bàn. Rỗi việc nên điểm Báo/Blog, thấy nhiều điều thú vị về các quan, internet và báo chí.

Read the rest of this entry »


Cu Bin vào lớp Một

08/09/2009
Hiệu "Bin"

“Bin” Hiệu. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Nhà Blog HM có hai “ông tướng”, đứa lớn 8 tuổi tên là Minh, cậu út 6 tuổi là Hiệu. Ngày mai, cu Bin (nick của Hiệu) vào lớp 1 của trường Mosby Wood (Virginia) với cu Luck (nick của Minh) đã vào lớp 3. Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ đến tiểu bang Virginia để khai giảng và chủ blog cũng cắp cặp theo con…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: