Twin Towers & thành Hoa Lư

Liberty and Twin Towers. Nguồn: WIKI
WTC. Nguồn: WIKI

Người cậu ruột rất quí những đứa cháu học hành, thoát ra lũy tre làng để lập thân, trong đó có tôi. Mỗi lần tôi thăm quê, mẹ thường mời họ hàng thân quen, trong đó có cậu, tới chơi nhà. Ngoài chuyện làm ăn, chuyện đường xa, cậu rất quan tâm đến nước Mỹ.

Continue reading “Twin Towers & thành Hoa Lư”