Đường bay “vàng” & tư duy “thau”

12/09/2009

Đường bay vàngMuốn có đường bay “vàng” thì cần có những tư duy khác “thau (đồng)”. Đổi mới hay ít nhất là thay đổi một chút mới có cơ sinh ra vàng và đô la. Nếu chỉ thích những gì đã làm hôm qua, đang làm hôm nay, mà không chịu nghĩ khác thì biết ngày mai ra sao.

VN Airlines có đội máy bay hiện đại Boeing, Airbus, Folker mới toanh nên tìm cách đổi mới tư duy để cánh én kia bay xa bay cao.

Read the rest of this entry »


Xả rác – xưa & nay

12/09/2009
Lời nguyền đổ rác ở Hoa Lư

"Lời nguyền" ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)

Bàn chính trị hay quốc tế mệt đầu nên Blog HM chuyển hướng sang…rác rưởi. Bên Mỹ, khủng hoảng tài chính có thể nhìn thấy trong thùng rác. Kinh tế đi xuống, dân không đến quán bar mà mua rượu bia về nhà, tự thưởng thức, nên vỏ chai nhiều hơn. Khủng hoảng nhưng không thể không uống, vấn đề là ở đâu thôi.

Theo một nghĩa nào đó, thùng rác nói lên tầm nhìn của lãnh đạo, dân trí, quan trí và văn hóa quốc gia. Môi trường trong sạch, sức khỏe cộng đồng, giáo dục cao siêu… được thể hiện qua cách sắp xếp rác trước khi đi đổ đúng lúc, đúng chỗ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: