Phân ưu & phân chia

Donnation Box. Ảnh: Internet

Hẳn nhiều độc giả từng dự những đám hiếu ở nước ngoài cũng như Hà nội. Có những cáo phó viết rằng “Nếu quí vị dự định mua hoa đến viếng, xin dành số tiền đó gửi vào tài khoản XX của tổ chức từ thiện YY”. Đó không phải sáng kiến mới mẻ nhưng là một việc nghĩa cần nhân rộng.

Continue reading “Phân ưu & phân chia”