Nhân thân & Tòa án

28/09/2009

Roman PolanskiCó những giá trị chung của nhân loại được cả thế giời công nhận như “pháp luật thượng tôn”. Phải chăng đưa yếu tố nhân thân tốt nhằm giảm nhẹ tội đôi khi đã làm pháp luật không còn nghiêm minh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: