Non nước xin thề

Khóc HCM ngày 9-9-1969Nhắc đến Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngoài những đóng góp cho đất nước, thế hệ U60-70 đều nhớ giọng sang sảng và hào khí đất nước với năm lời thề. Ngày 9-9-1969, hàng triệu người Việt Nam đã rơi nước mắt khi nghe ông đọc điếu văn tại lễ truy điệu Cụ Hồ.

Continue reading “Non nước xin thề”

Điểm báo về…quan trí

Khi thấy vấn đề gì không hay ho, các vị thường nói, do dân trí thấp.  Ít người dám nói quan trí có điều cần bàn. Rỗi việc nên điểm Báo/Blog, thấy nhiều điều thú vị về các quan, internet và báo chí.

Continue reading “Điểm báo về…quan trí”

Cu Bin vào lớp Một

Hiệu "Bin"
“Bin” Hiệu. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Nhà Blog HM có hai “ông tướng”, đứa lớn 8 tuổi tên là Minh, cậu út 6 tuổi là Hiệu. Ngày mai, cu Bin (nick của Hiệu) vào lớp 1 của trường Mosby Wood (Virginia) với cu Luck (nick của Minh) đã vào lớp 3. Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ đến tiểu bang Virginia để khai giảng và chủ blog cũng cắp cặp theo con…

Continue reading “Cu Bin vào lớp Một”

Xóm Tụ An

Ngã ba sông và núi Thiệu
Ngã ba sông và núi Thiệu. Làng xưa nay còn đâu.

Ngày trước, bến xe Long Biên thường ghi các tên làng quanh Hà nội rất thú vị: Nhổn, Trôi, Chèm, Guột, Mẹt. Làng tôi ở Ninh Bình cũng có tên khá lạ.

Những năm 1940 đói kém, dân trong Tổng Trường Yên, do đất chật người đông, một số rủ nhau ra ngoài ven sông Hoàng Long để lập nghiệp.

Continue reading “Xóm Tụ An”