Nhân tâm trong Tâm bão

Tâm bão

Tôi viết entry này để chia sẻ với những người đang trong cơn hoạn nạn vì trận bão số 9 tại miền Trung vừa qua. Đã từng trong tâm bão và lụt lội nên tôi hiểu sự khốn cùng của những số phận trước thiên nhiên nghiệt ngã.

Continue reading “Nhân tâm trong Tâm bão”