Quát Dân

05/10/2009
Bác Đào Duy Quát

Bác Đào Duy Quát

“Quát” ở đây là bác Đào Duy Quát, TBT báo Điện tử ĐCS VN, “Dân” là bác Nguyễn Trung Dân, cựu phó TBT báo Du lịch. Mạn phép dùng tên của hai vị cho entry này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: