Cáo lỗi bạn đọc Vietnam…NAT

 

Trang Tuần Việt Nam (www.tuanvietnam.net) của anh Nguyễn Anh Tuấn (NAT) đang nâng cấp mặt tiền, trông bắt mắt. Họ có thêm mục thăm dò dư luận ở cột bên phải về sự đổi mới này.

Continue reading “Cáo lỗi bạn đọc Vietnam…NAT”