Cáo lỗi bạn đọc Vietnam…NAT

08/10/2009

 

Trang Tuần Việt Nam (www.tuanvietnam.net) của anh Nguyễn Anh Tuấn (NAT) đang nâng cấp mặt tiền, trông bắt mắt. Họ có thêm mục thăm dò dư luận ở cột bên phải về sự đổi mới này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: