Dân Trí…đãng trí

Dân Trí logoLà tờ báo với mục đích khuyến học cho thế hệ trẻ, lẽ nào Dân Trí lại “đãng trí” đến thế. Mà đã “đãng trí” thì đôi lúc không thể quảng bá cho dân trí nước nhà.

Continue reading “Dân Trí…đãng trí”