Dân Trí…đãng trí

11/10/2009

Dân Trí logoLà tờ báo với mục đích khuyến học cho thế hệ trẻ, lẽ nào Dân Trí lại “đãng trí” đến thế. Mà đã “đãng trí” thì đôi lúc không thể quảng bá cho dân trí nước nhà.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: