“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”

Mùa Thu Virginia
Thu vàng Virginia. Ảnh: HM

Sáng nay đi làm, đưa hai cu nhóc ra bến xe bus của trường đưa đón. Chúng chạy tung tăng, đuổi theo những lá vàng mùa Thu của Virginia đang đến. Chợt nghĩ đến email của người bạn tuần trước.

Continue reading ““Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng””