Đánh giá Bút ký Lã Thanh Tùng

01/11/2009

Vào blog Quê Choa chúc mừng hit thứ 1 triệu sau 3 tháng (khủng khiếp), blog HM đọc được bút ký của nhà văn Lã Thanh Tùng đăng trên báo Văn Nghệ gần đây.

Read the rest of this entry »


Khôi hài vinh danh

01/11/2009
Giấy chững nhận Vedan và Thị Vải

Sông Thị Vải và Vedan được vinh danh. TPO

Bột ngọt mang lại miếng ăn ngon miệng, nhưng giờ đây nó trở thành đắng ngắt vì Vedan đã “bức tử” môi trường.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: