Bè lũ…lịch sử

11/11/2009
PTT H T Hai

Phó TT H T Hải. Ảnh: VNExpress

Bão số 9 đã gây bao đau xót, cơn bão số 11 lại phá hoại nặng nề hơn. Người đi xa chỉ biết thờ dài. Thôi thì bàn chuyện mưa bão để chia sẻ và nhân thể nói về “bè lũ” mang tên “lịch sử”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: