Thấy người sang…

Bin va Luck
Bin & Luck. Ảnh: NVQuang

Hai thằng bé nhà này sang Mỹ từ 2-3 tuổi. Ở đây 5 năm, chúng hoàn toàn là Mỹ con. Hỏi Hà nội ở đâu “I don’t know – Chịu”. Nhớ ông bà không, “Who are they? – Biết là ai”. Ninh Bình ở đâu, “God knows – Chúa biết”.

Continue reading “Thấy người sang…”