Vài kỷ niệm học trò

Trường Tổng hôm nay

Nhân 20-11, HM viết entry này để nhớ thầy cô và bạn bè xưa thuộc Hoa Lư (Ninh Bình). Độc giả thông cảm nếu đọc nhầm…

Lời xin lỗi muộn

Thời tôi học cấp 1 (1960-1964) ở Trường Yên, cả xã có ngôi trường Tổng là to nhất. Nếu hỏi nhớ thầy cô nào nhất, tôi có thể nói ngay, đó là thầy giáo Huấn. Bấy giờ thầy đã khá già, tóc đã bạc nhưng đối với tụi học sinh, thầy vẫn rất vui và hóm.

Continue reading “Vài kỷ niệm học trò”