“Tiếng Thu” ở Shenandoah

"Sơn lộ" Skyline Drive. Ảnh: HM

Vào một chiều cuối thu ở Virginia, mấy gia đình chúng tôi rủ nhau đi xem lá vàng ở Shenandoah National Park. Sau hơn một tiếng đi ô tô, với vé vào 10$/xe, cả nhóm đã đến một nơi được gọi là “đường trên trời – skyline drive” nổi tiếng của vùng Washington DC.

Continue reading ““Tiếng Thu” ở Shenandoah”