Phiên tòa Kangaroo

Anh hùng Trần Ngọc Sương. Ánh: TTO

Người mê chơi cờ đang nghĩ về hai người Ngọc Sương và Ngọc Sỹ, cùng đệm là “Ngọc” trong mấy vụ án qua. Một người như quân Sỹ trong bàn cờ tướng, luôn đứng cạnh vua, được bảo vệ chu đáo. Người kia như con Tốt đội nón mê, một nắng hai sương với đồng loại nghèo khó, bị “thí” một cách thảm hại.

Continue reading “Phiên tòa Kangaroo”