Chuyện kẻ ở, người đi

Quê nhà HM yêu dấu

Bao người Việt xa tổ quốc muốn về thăm quê nhưng cũng khó. Do công việc làm ăn, kinh tế hạn hẹp, đi lại xa, bay một ngày đêm mới đến. Trái giờ, đêm thức ngày ngủ, không quen khí hậu, môi trường, sang đường rất sợ, vì bên ta, xe không nhường người đi bộ. Đó là chưa kể chuyện tế nhị của người ra đi với con đường khác nhau, lý do khác nhau, những gì nghe nói bên nhà, xem báo, nghe đài.

Continue reading “Chuyện kẻ ở, người đi”