Quê Choa không…“đọa”

25/11/2009
Entry này thân mến tặng nhà văn Nguyễn Quang Lập và bạn đọc chiếu rượu Quê Choa. Thân ái.

Blog Hiệu Minh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: