Vịnh Hạ Long – Sức mạnh mềm Việt Nam

Nơi Rồng tắm? Ảnh: Dương Minh Long

Một quí bạn đọc tên là Dương Minh Long gửi một lô ảnh về đất nước Việt Nam. Vào Google tìm tên anh thì có đến hàng ngàn bài viết về ảnh gia. Tập ảnh Vịnh Hạ Long đẹp mê hồn như chính nơi rồng xuống. Chợt nhớ ra entry đã viết hồi mùa hè nhưng xếp xó. Hôm nay post lại hầu độc giả cùng với series ảnh của Dương Minh Long. Nếu ai dùng ảnh, xin đề tên tác giả để cảm ơn trái tim người nghệ sỹ.

Continue reading “Vịnh Hạ Long – Sức mạnh mềm Việt Nam”