Tắc đường hay kẹt…tư duy?

20/12/2009

Ảnh: Wiki

Trong giao thông văn minh, mỗi lần tới chỗ rẽ, người ta luôn phải để ý biển báo, xem liệu mình có được ưu tiên. Nhưng với người Hà nội, ngồi lên xe, mình là…nhất.

Biết đâu, những người lên kế hoạch phát triển giao thông thủ đô cũng mắc bệnh đó, cả lúc trên đường lẫn trong tư duy. Vì thế, giao thông Hà nội ngày càng tắc tỵ vì chả biết “đường” ưu tiên là gì.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: