Happy Holidays & Merry Xmas

22/12/2009

Mấy hôm nay, Blog HM nhận được nhiều lời chúc mừng “Merry Christmas”, “Merry Xmas” rồi “Happy Holidays” hoặc thực tế hơn “Happy and Safe Holidays”. Nhiều phản hồi kèm lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ cho gia đình HM. Chủ Blog xin cảm ơn quí bạn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: