Thầy đồ Việt và Giáo sư Tây

23/12/2009

Thầy đồ. Ảnh: imagecloset.com

“Văn hóa thầy đồ” là thầy nói trò nghe. Nói sai cũng phải nghe, thầy làm ẩu cũng phải im. “Văn hóa giáo sư” thời hội nhập phải biết nói và cả biết nghe xem điều mình dậy có được học sinh quan tâm hay thích thú.

”Trò đánh giá thầy” giúp tiến tới nền giáo dục hiện đại.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: