Bắc Kinh – những lần đến

01/02/2010

Cổng Chính Dương

Tôi qua Bắc Kinh khá nhiều, lần đầu cách đây 40 năm bằng hỏa xa, và mới hôm qua tới bằng máy bay. Mỗi lần đều thấy thủ đô này thay đổi chóng mặt. Quả thật, viết về thành phố có tầm vóc và chiều dài lịch sử hàng ngàn năm như Bắc Kinh rất khó.

Không định viết gì, nhưng cuối cùng, một người bạn thuở vong niên ở Hoa Lư lại hỏi. Thế là lại vào blog, lọ mọ gõ hầu bạn đọc.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: