Nụ cười – Улыбка

20/02/2010

Ảnh: smartweb

Nhiều người đi CCCP thuở xưa chắc nhớ bài hát Nụ cười (Улыбка) rất vui nhộn, nghe xong mỉm cười, lời bay bổng “Tiếng cười vui luôn luôn bên ta//Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa//Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta”.

Thời đó chưa hiểu hết giá trị của nụ cười. Giờ đây đi ra thế giới, ngoài học thức, ngoại ngữ, biết ăn, biết mặc, lại cần biết…nhe răng. Làm công dân toàn cầu dễ lắm. Có một thứ cho không mất gì, nhưng được rất nhiều, đó là nụ cười.

Read the rest of this entry »


Xích…Rùa

20/02/2010

Xích...Rùa

Lâu lắm mới có dịp quay lại Quốc Tử Giám, nhất là khi đền Khải Thánh được xây dựng mới hoàn toàn.

Nghe nói, trước đền có hai tấm bia ghi “Hai bên cửa Văn Miếu có dựng bia đề tên Tiến sĩ, bắt đầu từ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo, tới khoa Kỷ Hợi niên hiệu Cảnh Hưng, nay hiện còn 82 tấm, đó chỉ là một số nhỏ. Trong thời gian từ đó tới nay gió táp mưa sa, cỏ lấp rêu phong, có tới hơn 20 tấm chữ khắc bị mòn, lỏng chỏng mỗi nơi mỗi tấm, phần nhiều sứt mẻ không thể đọc được hết. Tôi là Thanh đến làm quan ở đây, vẫn thường muốn làm việc ấy. Mùa thu năm nay, công việc đỡ bận, tôi bàn với quan tổng đốc và quan án sát, bàn cách làm nhà ngói mỗi bên 2 tòa nhà, mỗi tòa 11 gian. Tấm bia nào đổ lỏng chỏng thì đem xếp lại, mặt bia nào bị sứt sở thì đem so sánh mà khắc lại. Cất giữ lấy vết tích xưa vậy”.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: