Hổ thật, hổ giấy và những chữ T

21/02/2010

Tiger số 2. Ảnh: HM

Ngày xưa Chủ tịch Mao Trạch Đông gọi Hoa Kỳ là con hổ giấy. Hôm nay, Mỹ coi Trung Quốc là con hổ thật. Thế giới đang “tọa sơn quan hổ đấu” trong cuộc thư hùng chiếm ngôi bá chủ.

Trong cuộc đấu ấy có thêm mấy mũi tên vần T – Tibet, Taiwan, Thương mại, Tin học, Tên lửa và Tầu ngầm.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: