“Khai đao…trảm ấn”

01/03/2010

Tờ ấn. Ảnh: TPO

Ở đâu trên thế giới này cũng vậy, phàm đã là người, hầu hết ai cũng muốn quyền cao chức trọng. Quan chức thường đi theo bổng lộc, giầu sang phú quí suốt một đời người, “một người làm quan, cả họ được nhờ”.

Thi nhân Nguyễn Bính từng “ước mong” cho anh lái đò nghèo “Để tôi mơ mãi, mơ nhiều//Tước đay se võng nhuộm điều ta đi.//Tưng bừng vua mở khoa thi,//Tôi đỗ quan Trạng, vinh quy về làng//Võng anh đi trước võng nàng.//Cả hai chiếc võng cùng sang một đò.”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: