Quốc Ấn của Nhà thơ NT Tạo

04/03/2010

Tờ Ấn của NT NTT

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo kể chuyện đi dự lế Khai Ấn ở Thái bình. Anh có gửi ảnh của tờ Ấn mà anh đang sở hữu.

Nhà thơ nhớ giữ lại, 200 năm nữa thành của quí đặc biệt. Biết đâu con cháu đọc entry này lại tìm ra chủ nhân và bán đấu giá hàng triệu đô la.

Nhân thể, nhờ các bậc Nho, Hán đọc và dịch sang tiếng Việt, xem trên tờ Ấn viết gì. Xin cảm ơn anh Tạo và các quí độc giả.

Muốn xem rõ hơn, double click (nhấn đúp chuột)  vào ảnh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: