Trái tim vì nền Giáo Dục VN đã yên nghỉ

10/03/2010

Gs. B T Liễu (trái) năm 1973. Nguồn: GĐ

Từ năm 1989, làm việc cho Trung tâm Đại học Dân lập Thăng long ở 34 Hàn Thuyên (Hà Nội) mấy năm liền, thường nghe bác Bùi Trọng Lựu kể về người em trai là Giáo sư Bùi Trọng Liễu rất nhiều, nhưng tôi chưa có dịp gặp mặt và tiếp kiến vị Tiến sỹ Toán của Pháp. 

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: