Rào…Rùa

14/03/2010

Hồ Gươm trong đêm. Ảnh: HM

Trong Văn Miếu Quốc Tử Giám người ta đã làm một hàng xích inox để bảo vệ các cụ Rùa đá đội bia Tiến sỹ, bạn đọc gọi vui là xích…Rùa.

Nghe nói, quanh Bờ Hồ người ta định rào…Rùa. Lần này là cụ Rùa thật, bằng xương, bằng thịt, sống được mấy trăm năm và rất thiêng. 

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: